Sprawozdania i informacje z sesji Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja Komendanta PSP w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu – Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Raport roczny 2016 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2016 rok z wykonania zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Informacje z XXVI sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacje z XXV sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 Szczegóły