Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/218/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/217/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/216/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „BAZA” Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/215/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły