Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/212/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/205/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły