Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/179/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/177/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/176/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/175/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/173/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/172/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015-2016 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/171/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy 1 Maja Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/170/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyróbow zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032″ Szczegóły