Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/169/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/168/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/167/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/166/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/165/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała nr XXIX/164/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała nr XXIX/163/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała nr XXIX/161/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły