Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała nr XXIX/163/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Uchwała nr XXIX/161/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/160/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-II edycja” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-I edycja” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/157/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/154/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły