Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/151/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/150/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/149/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 29.03.2017 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/145/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 29.03.2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Uchwała nr XXVI/144/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Wabrzeźno Szczegóły