Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała XLIII/268/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w związku z odwołaniem darowizny Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała XLIII/267/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Prokuratora Rejonowego do zmiany uchwały Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała XLIII/266/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała XLIII/265/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała XLIII/264/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/2/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/1/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 15.10.2018 Uchwała XLIII/263/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 15.10.2018 Uchwała XLIII/262/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/261/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły