Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/36/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/35/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/34/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/33/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/32/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/31/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/30/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/29/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/27/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły