Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/260/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/259/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/257/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/255/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/254/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/253/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy MIasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/252/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodznicza i języki obce)” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/251/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły