Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/26/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/25/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/24/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/23/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/22/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/21/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/18/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/17/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły