Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/1/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 15.10.2018 Uchwała XLIII/263/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 15.10.2018 Uchwała XLIII/262/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/261/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/260/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/259/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/257/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/255/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły