Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/218/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/217/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/216/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „BAZA” Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/215/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/212/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły