Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/205/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/201/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły