Realizacja budżetu

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2017 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły