Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej, Chełmińskiej oraz przy ul. Chełmińskiej – II obszar. Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy ks. Gen. W. Kiedrowskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 750 – lecia Wąbrzeźna. Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Podsumowanie Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie uzasadnienia przyjętych rozwiązań w wyniku przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w projekcie zmiany mpzp miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Ogłoszenie Burmistrza dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ulica Jeziorna Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko – zmiana MPZP – obszar prz ul. Jeziornej Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie dotycząca dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Jeziornej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Ogłoszenie – zmiana MPZP ul. Mikołaja z Ryńska teren Reflex Polska Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Uzgodnienie PPIS – ul. Gen. Pruszyńskiego Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Uzgodnienie RDOŚ – ul. Gen. Pruszyńskiego Szczegóły