Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2018 Podsumowanie OOŚ do zmiany mpzp ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Podsumowanie OOŚ do zmiany mpzp ul. 1Maja Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp ul. Okrężna Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszaru ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Uzgodnienie RDOŚ zakresu prognozy do zmiany mpzp ul 1 Maja Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Uzgodnienie PPIS zakresu prognozy do zmiany mpzp ul 1 Maja Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Opinia RDOŚ w sprawie projektu zmiany mpzp dla obszaru ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Opinia PPIS w sprawie projektu zmiany MPZP dla obszaru ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Podsumowanie Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie uzasadnienia przyjętych rozwiązań w wyniku przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja. Szczegóły