Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2019 Rysunek do projektu Mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Projekt Mpzp dla obszaru ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Rysunek do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Opinia PPIS do projektu Mpzp dla obszaru ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Opinia RDOŚ do projektu Mpzp dla obszaru ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany MPZP – Jeziorna Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Podsumowanie Burmistrza ws. przeprowadzonej oceny SOOŚ do zmiany mpzp dla ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Ogłoszenie ws. przeprowadzonej oceny SOOŚ do zmiany mpzp dla ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Podsumowanie OOŚ do zmiany mpzp ul. Łabędziej Szczegóły