Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2018 Uzgodnienie PPIS do projektu zmiany mpzp/prognozy ul. Okrężna Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Opinia PPIS do zmiany mpzp dla obszaru przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Opinia RDOŚ do zmiany mpzp dla obszaru przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Uzgodnienie PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Uzgodnienie RDOŚ zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły