Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp ul. Łabędzia Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Opinia RDOŚ w sprawie zmiany mpzp dla obszaru ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Opinia PPIS w sprawie zmiany mpzp dla obszaru przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Uzgodnienie RDOŚ do projektu zmiany mpzp/prognozy ul. Okrężna Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Uzgodnienie PPIS do projektu zmiany mpzp/prognozy ul. Okrężna Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Opinia PPIS do zmiany mpzp dla obszaru przy ul. 1 Maja Szczegóły