Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.12.2017 Opinia RDOŚ do zmiany mpzp dla obszaru przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Uzgodnienie PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Uzgodnienie RDOŚ zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Podsumowanie Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie uzasadnienia przyjętych rozwiązań w wyniku przeprowadzonej OOŚ w projekcie zmiany mpzp m. Wąbrzeźna dla obszaru przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/188/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/182/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Żwirki i Wigury Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/181/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Okrężnej Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Uzgodnienie RDOŚ do zmiany MPZP dla obszaru przy ul. 1 Maja Szczegóły