Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2017 Uzgodnienie RDOŚ do zmiany MPZP dla obszaru przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Uzgodnienie PPIS do zmiany mpzp dla obszaru przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno, ul. Przejazdowa Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Opinia RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Opinia PPIS dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Uzgodnienie RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Uzgodnienie PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno Szczegóły