Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Opinia RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Opinia PPIS dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Uzgodnienie RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Uzgodnienie PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.01.2017 Obwieszczenie z 26.01.2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły