Plan zamówień publicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Zmiana Planu zamówień publicznych na 2017 r. o wartości powyżej 30000 euro Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan zamówień publicznych na rok 2017 o wartości powyżej 30000 euro Szczegóły