Zamówienia publiczne do 30 tys euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2018 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 3 lat kalendarzowych tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Dostawa 12 sztuk sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zamówienie publiczne na przygotowanie dokumentacji do projektu z Działania 5.3 RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zapytanie ofertowe II – „Zakątek Radości – mobilny plac zabaw dla dzieci i młodzieży” Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Zapytanie ofertowe o złożenie oferty na zakup i dostawę wyposażenia do mobilnego placu zabaw Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ma potrzeby Urzedu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły