Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Kukułczej, dz. 631/7

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian