Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:Nie dotyczy
  • Miejsce pracySzkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 30
  • StanowiskoDyrektor Szkoły
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-02-08
  • Termin składania dokumentów2017-02-24
  • Sposób składania dokumentów3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Wąbrzeźno ul. Wolności 18 87–200 Wąbrzeźno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneWymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyPełnienie funkcji dyrektora szkoły
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówIlona Czarnecka
  • Uzasadnienie wyboruUzasadnienie w załączniku - "Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 30"
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian