Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian