Konsultacje z NGO projektów uchwał prawa miejscowego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół (…) oraz w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów (…)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian