Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:-
  • Wydział:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Wąbrzeźno
  • StanowiskoPodinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Wymiar etatuCały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-04-26
  • Termin składania dokumentów2017-05-05
  • Sposób składania dokumentówPisemny
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Wąbrzeźno ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno - sekretariat pok. nr 20
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   c) nieposzlakowana opinia;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku administracyjnym, ekonomicznym, ochrona środowiska, logistyka, zarządzanie;
   b) udokumentowane szkolenia lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku;
   c) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
   - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   - ustawy o odpadach,
   - ustawy o ochronie zwierząt,
   - ustawy prawo zamówień publicznych,
   - ustawy o samorządzie gminnym,
   - ustawy o ochronie danych osobowych,
   - ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
   d) umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów MS Office,
   e) predyspozycje osobowościowe: zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu, dokładność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyProwadzenie spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyProwadzenie spraw związanych z opieką nad zwierzętami.
  • Lista wybranych kandydatówSandra Nóżka
  • Uzasadnienie wyboruUzasadnienie w protokole naboru.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian