Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. Komunikacji społecznej i obsługi medialnej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
  • StanowiskoPodinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej
  • Wymiar etatuCały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-09-20
  • Termin składania dokumentów2017-10-03
  • Sposób składania dokumentówDokumenty aplikacyjny należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym" w terminie do dnia 3.10.2017 r. do godziny 12.00
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie min. średnie;
   2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   3) nieposzlakowana opinia;
   4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie we współpracy z mediami (min. 5 lat);
   2) udokumentowane szkolenia lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku;
   3) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
   ustawy o samorządzie gminnym,
   ustawy o ochronie danych osobowych,
   ustawy o dostępie do informacji publicznej;
   ustawy z zakresu prawa prasowego;
   ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
   4) umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów MS Office,
   5) obsługa komunikatorów społecznościowych;
   6) obsługa programów graficznych;
   7) prawo jazdy kat. B;
   8) umiejętność tworzenia stron internetowych;
   9) predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i w piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność;
   10) umiejętność analizy i syntezy informacji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) realizowanie zadań z zakresu komunikacji z mediami i komunikacji społecznej;
   2) przygotowywanie odpowiedzi na publikacje prasowe;
   3) zbieranie i opracowywanie materiałów do redagowania informacji i tekstów przeznaczonych do publikacji w mediach oraz na stronie internetowej Gminy Miasto Wąbrzeźno;
   4) prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych Gminy Miasto Wąbrzeźno;
   5) obsługa informacyjno-prasowa działalności Gminy Miasto Wąbrzeźno;
   6) współpraca z e środkami masowego przekazu – bieżące informowanie mediów publicznych o działalności Burmistrza i Rady Miasta;
   7) przygotowywanie projektów sprostowań, wyjaśnień, komunikatów, ogłoszeń oraz odpowiedzi do mediów publicznych;
   8) obsługa serwisu internetowego Gminy Miasto Wąbrzeźno.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyPrzygotowywanie spotkań Burmistrza z mieszkańcami miasta
  • Lista wybranych kandydatówAnna Borowska
  • Uzasadnienie wyboruPrzeprowadzone postępowanie wyłoniło kandydata - p. Annę Borowską.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian