Oferta Wąbrzeskiego Klubu Sportów i Sztuk Walki na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke”

7 dni na uwagi

4 lipca br. wpłynęła oferta Wąbrzeskiego Klubu Sportów i Sztuk Walki na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke”

Każdy, w terminie 7 dni tj. do 16.07.2018 r. może zgłosić uwagi do oferty. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy niezwłocznie zawiera umowę z oferentem.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian