Ogłoszenie Burmistrza Wąbrzeźna dotyczące przekazania do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych

  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Termin załatwienia 31.01.2017
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Rumińska
  • Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18. Pokój nr 12.
  • Telefon kontaktowy (56) 688-45-45
  • Miejsce odbioru Formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno www.wabrzezno.com, w załączeniu do ogłoszenia, bądź w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  • Wymagane dokumenty Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2016 roku.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Art. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016.1610),

   Art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian