Projekt uchwały nr 211.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian