Projekt uchwały nr 213.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian