Projekt uchwały nr XL/253/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian