Rejestr – informacja publiczna – 2020

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF)

Rejestr informacji publicznej – 2020

Lp. Data złożenia wniosku Treść wniosku Odpowiedź
1. 17.01.2020 Wniosek  Odpowiedź
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2. 20.01.2020 Wniosek
3. 18.02.2020 Wniosek  Odpowiedź
4. 01.04.2020 Wniosek Odpowiedź
5. 08.04.2020 Wniosek Odpowiedź
6. 14.04.2020 Wniosek Wypełniona ankieta
7. 29.04.2020 Wniosek Odpowiedź
Załącznik
8.  18.05.2020 Wniosek Odpowiedź
9. 20.05.2020 Wniosek Odpowiedź
10. 26.05.2020 Wniosek  Odpowiedź
11. 11.06.2020 Wniosek  Wypełniona ankieta
12. 09.07.2020 Wniosek  Odpowiedź
13. 10.07.2020 Wniosek  Odpowiedź
14. 24.07.2020 Wniosek Odpowiedź
15. 06.08.2020 Wniosek  Wypełniona ankieta
16. 25.08.2020 Wniosek Odpowiedź
Załącznik – umowa
17. 28.08.2020 Wniosek Powiadomienie
Skan decyzji
18. 19.10.2020 Wniosek Odpowiedź
19.  02.12.2020 Wniosek  Powiadomienie
Odpowiedź
Załączniki
20.  15.12.2020 Wniosek Odpowiedź
Załącznik nr 1
Odpowiedź

Informacje

Rejestr zmian