Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Projekt nr 21.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 15:19 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 20.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 15:17 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 19.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 15:16 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 18.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 15:14 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 17 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 15:13 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 16 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 15:11 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 15 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 15:09 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 14.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej 15:07 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Projekt nr 13.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 15:05 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi będącymi własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno 12:30 12-12-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
« 1 2 3 89 90 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>