Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 137.2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych 12:55 23-03-2017 Artykuł Szczegóły
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 138.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie 12:55 23-03-2017 Artykuł Szczegóły
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 146.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” 12:52 23-03-2017 Artykuł Szczegóły
Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na doposażenie placu zabaw przy ul. Generała Hallera 15 i 3 09:40 21-03-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja dotycząca sprzedaży prawa własności do lokalu użytkowego przy ulicy Generała Pruszyńskiego 08:15 16-03-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno 08:15 13-03-2017 Artykuł Szczegóły
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie 14:10 10-03-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Budowa dróg gminnych: Jesionowa, Świerkowa i Polna” 11:36 10-03-2017 Akty prawne Szczegóły
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno 10:50 07-03-2017 Artykuł Szczegóły
Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 13:57 06-03-2017 Artykuł Szczegóły
« 1 2 118 119 120 121 122 123 124 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>