Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – III postępowanie

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 08.03.2018
  • Data składania ofert 23.03.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 23.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, sekretariat (pokój nr 20)
  • Numer UZP/TED 528229-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian