Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Nazwa: Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Symbol wydziału: OC
Telefon: (56) 688-45-15

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Hanna Hajnos Stanowisko ds.
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
(56) 688-45-15 14 hajnos[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
1. Do zakresu działania pracownika należy:
1) W zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej:
a. opracowywanie dokumentacji dotyczącej:
◦ operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach kryzysu i wojny;
◦ planów zapewniających realizację zestawu zadań przewidzianych do realizacji w procesie podwyższonej gotowości obronnej;
◦ programowania obronnego;
◦ organizacji Urzędu na czas wojny;
◦ przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania;
◦ organizowanie i funkcjonowanie stałych dyżurów;
◦ przygotowania podmiotów leczniczych miasta na potrzeby obronne państwa.
b. planowanie i realizowanie szkoleń oraz ćwiczeń obronnych i obrony cywilnej na terenie Miasta;
c. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
d. prowadzenie spraw związanych z doręczaniem dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej;
e. realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);
f. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zapewnieniem działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
g. opracowywanie i realizacja zadań wynikających z gminnego planu obrony cywilnej;
h. tworzenie jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla gminnego oraz formacji obrony cywilnej w Wąbrzeźnie;
i. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
j. ochrona dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia;
k. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
l. uczestniczenie w przygotowaniu rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz jej prowadzenie;
m. wykonywanie zadań należących do Burmistrza jako szefa obrony cywilnej w ramach zadań administracji rządowej zleconej gminie.
2) W zakresie zarządzania kryzysowego:
a. prowadzenie działań związanych z monitorowaniem i analizowaniem zagrożeń na terenie Wąbrzeźna;
b. opracowywanie i realizacja zadań wynikających z gminnego planu zarządzania kryzysowego;
c. prowadzenie szkoleń, ćwiczeń z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
d. gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na terenie Wąbrzeźna;
e. realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
f. planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
g. przekazywanie , poprzez asystenta ds. komunikacji, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;
h. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej;
i. współdziałanie z podmiotami realizującymi akcje ratownicze i humanitarne.
3) Realizowanie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
4) Przeprowadzanie auditów wewnętrznych zgodnie z normą ISO 2001:2010-15.
5) Prowadzenie archiwum zakładowego.
6) Prowadzenie dokumentacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7) Stanowisko pracy przy oznakowaniu spraw używa symbolu OC.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>