Stanowisko pracy ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego

Nazwa: Stanowisko pracy ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego
Telefon: (56) 688-45-21,

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Anna Wiśniewska Stanowisko pracy ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju (56) 688-45-11 10A awisniewska[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:

1. Do zakresu działania stanowiska należy:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA :
a) przyjmowanie wniosków o wpisanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie do/z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) przekształcanie w/w wniosków w formę dokumentu elektronicznego, podpisywaniem ich przy użyciu podpisu elektronicznego, a następnie przesyłaniem do CEIDG,
c) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie w/w wniosków,
d) wpisywanie w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń i licencji,

KONCESEJA NA ALKOHOLE:
a) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta

PRZEDSIĘBIORCY:
a) kreowanie kierunków działań w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta i tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego;
b) inicjowanie działań służących szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu Miasta;
c) opieka i współpraca z kluczowymi inwestorami funkcjonującymi w regionie;
d) organizowanie wydarzeń biznesowych, konferencji, seminariów dla przedsiębiorców oraz udział w targach, seminariach i konferencjach związanych z priorytetowymi kierunkami rozwojowymi w regionie;
e) podejmowanie inicjatyw współpracy samorządu lokalnego z samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta;
f) współtworzenie, aktualizacja i wdrażanie dokumentów dotyczących strategicznego rozwoju gospodarczego Miasta;
g) analiza dokumentów strategicznych wyższego rzędu w zakresie spójności działań strategii gospodarczego rozwoju Miasta;
h) programowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
i) organizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję gospodarczą Miasta;
j) informowanie o aktualnych, dostępnych dla przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia projekty unijne itd.;
k) współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi celem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>