Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany mpzp przy ul. Przejazdowej oraz w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 18
Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 18
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 196.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w szkołę ośmioletnią 18
Projekt uchwały nr 201.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 18
Zarządzenie Nr 0050.144.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno środków trwałych i wyposażenia znajdujących się poza terenem strzeżonym 18
Zarządzenie nr 0050.86.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia 18
Projekt nr 224 Uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 18
Zarządzenie nr 0050.22.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 8.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” 18
Informacja o realizacji podjętych przez Radę Miasta uchwał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 18
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 141.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 17
« 1 2 51 52 53 54 55 65 66 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>