Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Informacja z działalności Komisji Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji za 2017 rok 31
Uchwała nr XXXIX/238/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 31
Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. 31
Projekt 260.2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 31
Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego 31
Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: "Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 roku" 31
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 136.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłaty za parkowanie i sposobu ich pobierania 30
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 137.2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych 30
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 161.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego" 30
Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4.09.2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych przy ul. Cytrynowej 30
« 1 2 51 52 53 54 55 88 89 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>