Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 19.11.2018r. – do 29.11.2018r. 24
Postępowanie w sprawie rozbudowy stacji 110/15kV Wąbrzeźno - ENERGA OPERATOR 24
Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 23
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 138.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie 23
Zarządzenie nr 0050.74.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.65.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” 23
Uzgodnienie RDOŚ do zmiany MPZP dla obszaru przy ul. 1 Maja 23
Projekt uchwały Rady Miasta nr 186.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 23
Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 23
Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie 23
Projekt uchwały nr 201.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 23
« 1 2 70 71 72 73 74 100 101 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>