Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” 20
Projekt uchwały Rady Miasta nr 163.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno 20
Zarządzenie nr 0050.48.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Wąbrzeźna w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2018 na realizację zadań, wskazanych przez mieszkańców 20
Opinia RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej 20
Zarządzenie nr 0050.75.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.68.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” 20
Projekt uchwały Rady Miasta nr 185.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Okrężnej 20
Zarządzenie nr 0050.121.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej, realizowanego we współpracy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych 20
Projekt nr 219 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 20
Projekt uchwały Rady Miasta nr 230 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 20
Zarządzenie nr 0050.34.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2018 roku w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok 20
« 1 2 70 71 72 73 74 88 89 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>