Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 147.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” 10
Zarządzenie nr 0050.114.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.10.2017 r. w sprawie udziału Miasta Wąbrzeźno w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem WISŁA-17 10
Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 06.03.2018 r. do 04.04.2018 r. 10
Projekt nr 231 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 10
Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS w Wąbrzeźnie do 31 grudnia 2017 r 10
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2017 rok z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 10
Podsumowanie Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie uzasadnienia przyjętych rozwiązań w wyniku przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja. 10
Zarządzenie nr 0050.50.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok 10
Uchwała nr XXXIX/240/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 10
Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze 10
« 1 2 70 71 72 73 74 81 82 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>