Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.06.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno 20
Uchwała nr 7/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok 20
Uchwała nr XL/249/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania 20
Zarządzenie nr 0050.72.3018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.06.2018 roku zmieniające zarządzeni w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości oraz wynagrodzenia za korzystanie w celu realizacji inwestycji insfrastruktury technicznej oraz zasad ustalania wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami i gruntowymi i przesyłu 20
Zarządzenie nr 0050.8.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 20
Zarządzenie nr 0050.60.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie" 20
Zarządzenie nr 0050.70.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 20
Zarządzenie nr 0050.78.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.07.2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno 20
Projekt nr 267.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Prokuratora Rejonowego do zmiany uchwały 20
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 20
« 1 2 73 74 75 76 77 89 90 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>