Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Projekt Uchwały nr 240 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Wąbrzeźnie 27
Uchwała nr XXXIX/236/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 27
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.06.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno 27
Uchwała nr 7/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok 27
Uchwała Nr XL/248/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku 27
Projekt 258.2018 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 27
Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący podania do publicznej wiadomości informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 27
Zarządzenie nr 0050.2.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Wąbrzeźno 27
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Wąbrzeźnie w dniu 6 października 2018 r. 27
Uchwała nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach burmistrza miasta 27
« 1 2 74 75 76 77 78 126 127 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>