Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zarządzenie nr 0050.57.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2017/2018 22
Zarządzenie nr 0050.67.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 22
Zarządzenie nr 0050.110.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.09.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 22
Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej 22
Zarządzenie nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wąbrzeźno 22
Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 29.03.2017 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” 21
Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna 21
Projekt Uchwały Rady Miasta nr 154.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej 21
Projekt uchwały Rady Miasta nr 163.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno 21
Opinia RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej 21
« 1 2 74 75 76 77 78 100 101 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>