Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.47.2017 16.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16.05.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.46.2017 12.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.46.217 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.05.2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.39.2017 26.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.39.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.33.2017 31.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.03.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.42.2017 28.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.42.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury w Wąbrzeźnie za 2016 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.41.2017 28.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.41.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2016 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.38a.2017 24.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.38a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/155/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/160/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/160/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-II edycja” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/159/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-I edycja” Szczegóły
« 1 2 3 8 9 »