Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.54.2017 14.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.53.2017 14.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.53.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.062017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.56.2017 21.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.56.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.06.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.55.2017 14.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.55.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy 26 Stycznia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.52.2017 12.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.51.2017 06.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.06.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.48.2017 29.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.48.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Wąbrzeźna w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2018 na realizację zadań, wskazanych przez mieszkańców Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.44.2017 08.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.44.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.43.2017 08.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.43.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za ponoszenie kosztów eksploatacji lokalu przy ul. Matejki 11 A Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.37.2017 19.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.37.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.04.2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny Szczegóły
« 1 2 3 9 10 »