Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.111.19 19.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.111.19 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych dokonywanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno i jednostki organizacyjne gminy Szczegóły
Uchwały Rady Miasta X/59/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/59/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.119.2019 31.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.118.2019 29.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.117.2019 26.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.117.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.115 .2019 24.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.115 .2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie środków trwałych i wyposażenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.114.2019 22.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta X/60/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/667/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/67/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Wąbrzeźno z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wąbrzeźno Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie na rzecz Centrum Operacyjnego „Senior 2030” S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/66/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/66/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
« 1 2 3 55 56 »