Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.38.2019 15.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.36.2019 07.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie 0050.36.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.39.2019 18.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.37.2019 14.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 2″ Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.29-2019 19.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.29-2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lutego 2019r w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Zamień odpady na klasowe wypady” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.27.2019 15.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.26.2019 14.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.26.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Punkty opieki dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.9.2019 18.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.17.2019 04.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr V/28/19 30.01.2019 Obowiązujący Uchwała NR V/28/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 46 47 »