Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta XXXI/188/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/188/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza XXXI/187/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/187/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/186/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/186/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/185/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/185/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/184/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/184/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/183/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/183/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/182/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/182/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Żwirki i Wigury Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/181/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/181/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Okrężnej Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/180/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXI/179/17 15.09.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/179/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 16 17 »