Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta XXVIII/155/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/160/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/160/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-II edycja” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/159/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-I edycja” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/158/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/157/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/157/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/156/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVIII/154/17 25.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/154/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.38.2017 24.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.25.2017 17.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.25.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Kapituły konkursowej do przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna w 2017 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.24.2017 17.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.24.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
« 1 2 3 7 8 »