Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta III/12/18 05.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Uchwały Rady Miasta III/11/18 05.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/11/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Uchwały Rady Miasta III/10/18 05.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/10/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Uchwały Rady Miasta III/9/18 05.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr III/9/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta II/8/18 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Szczegóły
Uchwały Rady Miasta II/7/18 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta II/6/18 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta II/5/18 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/5/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta II/4/18 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/4/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta II/3/18 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/3/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 41 42 »