Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.93.2018 14.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.85.2018 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.85.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie Instrukcji kontroli finansowej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, Urzędu Miasta Wąbrzeźno i jednostek objętych wspólną obsługą przez Centrum Usług Wspólnych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.81.2018 06.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Wąbrzeźna zmieniające zarządzenie Nr 0050/8.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.77,2018 02.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy edukacyjnej sporządzonej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn, „W sieci – edukacja przyszłości” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.70.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.70.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.69.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.69.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.68.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.68.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu Świadczenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.67.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.67.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.66.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.66.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.65.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
« 1 2 3 36 37 »