Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 0050.149.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 października 2019 r. zmieniające w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej 10.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.149.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 października 2019 r. zmieniające w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.151.2019 10.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.151.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.146.2019 30.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.146.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XI/68/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/68/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XI/69/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XI/70/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XI/71/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/71/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XI/72/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/72/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych. Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XI/73/19 25.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/73/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.142.2019 16.09.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.142.2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 Szczegóły
« 1 2 3 56 57 »