Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 050.113.2021 04.10.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.113.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych ul. Generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.96.2021 24.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.96.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.95.2021 18.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.95.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK Sp. z o.o.” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.94.2021 17.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.94.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.93.2021 17.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.93.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.92.2021 16.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.92.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.91.2021 16.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.91.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.89.2021 03.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.89.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.88.2021 03.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.88.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 11, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.87.2021 03.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.87.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 11, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 9 10 »