Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.60.2018 12.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.60.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.57.2018 04.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.57.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.56.2018 04.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Wąbrzeźna w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2019 na realizację zadań, wskazanych przez mieszkańców Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.52.2018 29.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.52.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.45.2018 24.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.45.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.42.2018 15.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.27.2018 26.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.27.2018 Burmistrza Wąbrzeźna zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespolił interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.21.2018 05.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.21.2018 Burmistrza Wąbrzeźna zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.90.2018 02.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.90.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie nabycia nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.84.2018 19.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.84.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jednostkach objętych wspólną obsługą Szczegóły
« 1 2 3 4 36 37 »