Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta XLII/259/18 22.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLI/259/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XLII/258/18 22.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XLII/257/18 22.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLII/257/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.94.2018 20.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.93.2018 14.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.85.2018 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.85.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20.07.2018 r. w sprawie Instrukcji kontroli finansowej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, Urzędu Miasta Wąbrzeźno i jednostek objętych wspólną obsługą przez Centrum Usług Wspólnych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.81.2018 06.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.07.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050/8.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.77,2018 02.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy edukacyjnej sporządzonej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn, „W sieci – edukacja przyszłości” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.70.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.70.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.69.2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.69.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
« 1 2 3 4 37 38 »