Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.21.2017 10.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.21.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 10.03.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 30, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.20.2017 10.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.20.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 10.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 30, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.19.2017 09.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Budowa dróg gminnych: Jesionowa, Świerkowa i Polna” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.18.2017 06.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.18.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 06.03.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.17.2017 27.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.17.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 27.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVI/144/17 22.02.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVI/144/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Wabrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVI/143/17 22.02.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVI/143/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVI/142/17 22.02.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVI/142/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVI/141/17 22.02.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVI/141/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVI/140/17 22.02.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVI/140/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Szczegóły
« 1 2 23 24 25 26 27 28 29 »