Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.64.2017 10.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.64.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10.07.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.67.2017 17.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.67.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej przy ul. Kukułczej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.66.2017 17.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.66.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej przy ul. Wolności Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.65.2017 11.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.65.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.63.2017 06.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.63.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.07.2017 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.49.2017 30.05.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.49.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 30.05.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.60.2017 03.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 03.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXX/174/17 28.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXX/173/17 28.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/173/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXX/172/17 28.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/172/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015-2016 Szczegóły
« 1 2 24 25 26 27 28 36 37 »