Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.82.2017 09.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.82.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 9.08.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. pomiaru czasu przy przemieszczaniu się pomiędzy Osiedlami Robotniczym, Marysieńka i Niepodległości w związku z monitorowaniem wskaźnika rezultatu projektu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.58.17 29.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.58.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.06.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.78.2017 02.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.78.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2.08.2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.77.2017 01.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.77.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 1.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.75.2017 31.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.75.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.68.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.74.2017 31.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.74.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.65.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.73.2017 31.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.73.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.67a.2017 18.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.67a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.72.2017 26.07.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.69.2017 21.07.2017 Uchylony Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
« 1 2 24 25 26 27 28 37 38 »