Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.99.2017 08.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.99.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.57.2017 21.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.57.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.40.2017 28.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.40.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.141.2017 21.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.141.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.12.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.140.2017 14.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.140.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.138.2017 13.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.138.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.12.2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.121.2017 30.10.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.121.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej, realizowanego we współpracy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.115.2017 17.10.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.115.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.114.2017 13.10.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.114.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.10.2017 r. w sprawie udziału Miasta Wąbrzeźno w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem WISŁA-17 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.103.2017 12.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 25 26 »