Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.24.2018 12.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.03.2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVI/224/18 07.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/224/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVI/223/18 07.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVI/222/18 07.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVI/221/18 07.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVI/220/18 07.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.22.2018 08.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.22.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 8.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.20.2018 05.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.17.2018 22.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.17.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.16.2018 22.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.16.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – II postępowanie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 28 29 »