Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.80.2018 05.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.80.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie i jednostek budżetowych gminy Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.79.2018 05.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.79.2018 Burmistrza Wąbrzeźna zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.48.2018 25.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.48.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.78.2018 02.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.78.2018 Burmistrza Wąbrzeźna zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.75.2018 29.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.75.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego pracownikom zatrudnionym w drodze powołania Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.71.2018 21.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.71.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.35.2018 26.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.35.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie powołania składu kapituły konkursowej do przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna w 2018 roku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.33.2018 19.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.33.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.18.2018 27.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.18.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.73.2018 29.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.73.2018 Burmistrza Wąbrzeźna zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 36 37 »