Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta z 28 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.01.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.02.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 0
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 321
  • Nr aktu prawnego IV/16/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian