Uchwała nr VI/39/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego VI/39/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian