Uchwała nr VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego VI/42/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, w związku z art. 403 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722 oraz poz. 2161, Dz. U. z 2019 r. poz. 42, poz. 412 i poz. 452)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian