Uchwała nr VI/43/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2019
  • Data wejścia w życie 28.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VI/43/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała nr VI/43/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Wąbrzeźno, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian