Uchwała nr VII/46/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Mikołaja z Ryńska obejmującego teren „Reflex Polska”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.04.2019
  • Data wejścia w życie 30.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VII/46/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Mikołaja z Ryńska obejmującego teren "Reflex Polska"
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian