Uchwała Nr XL/250/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania zmian Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XL
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.06.2018
  • Data wejścia w życie 26.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XL/250/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania zmian Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 63 Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/178/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian